Arrangör: ULRIKA IK

Orgnr:822000-5105

Historik
Karta marknadsområdet
Karta parkering
Knalleinformation
 

 

Marknaden 2021

inställd 

pga. rådande läge med covid-19

marknadskommitten@ulrikamarken.se

 

 

 

 

Djurmarknad onsdag

 

 

Marknadsdag torsdag